top of page
Calm Sea

Hållbarhet är ett nyckelord för oss!

62580131_0.jpeg

Biologiskt nedbrytbara rengöringsprodukter

  • Sedan 2019 använder vi enbart biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel.

  • Vi strävar efter att minska miljöpåverkan och arbeta med produkter som är skonsamma för vår personal  och dig som kund.

Hållbarhet 1

Elbilar

Vi håller just nu på att helt gå över till fordon med fossilfritt bränsle och som istället är laddade med förnybar energi. Som vår kund är ni med och bidrar till en bättre miljö.

bil sida 1.jpg
Wind Turbines

Förnybar energi från vindkraft

All elanvändning i våra lokaler samt uppladdningen av våra fordon sker med el från vindkraft. Vi vill aktivt vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan

bottom of page